PRAVILA

OSNOVNA PRAVILA BADMINTONA

Prije početka meča žrijeb se vrši bacanjem novčića.

Dobitnik žrijeba može da bira da li želi da servira ili da prima servis, ili može da bira na kojoj od strana igrališta želi da počne igru. Gubitnik servisa bira između preostalih mogućnosti.

OSNOVNI CILJ IGRE

Osnovni cilj igre je osvajanje poena. Osvajate poen – kada pošaljete lopticu preko mreže i ona padne na podlogu na suprotnoj strani igrališta unutar granica određenih za igru, ako protivnik pošalje lopticu u mrežu ili izvan granica igrališta, odnosno ako ga loptica dotakne , ili ako je udari pre nego što pređe mrežu.

SERVIRANJE

Servisna polja se razlikuju u igri pojedinaca i parova.

Loptica koja padne na liniju važi se kao da je pala u teren. Server i primatelj servisa stoje u dijagonalno suprotnim poljima uvijek u desnom polju na početku igre, ali se poslije servisa igrači mogu kretati po čitavom terenu sa svoje strane mreže.

 

Server mora poštovati pravilo da se loptica udara ispod struka, a primatelj mora mirovati, dok se servis ne izvede.

                         

 Ako igrač koji servira (server) ima paran broj poena, servis izvodi iz svog desnog servisnog polja, dok na neparan broj poena servis izvodi iz svog lijevog servisnog polja.

BODOVANJE

Mečevi se igraju na dva osvojena seta. Svaki set počinje sa 0-0.

Ako strana koja je servirala osvoji poen on joj se boduje, te ponovo servira, ali iz drugog servisnog polja. Ako pogriješi, rezultat se mijenja i servis prelazi na protivničkog igrača.

U svim konkurencijama sa 21 poen se osvaja set. Međutim ako je rezultat 20-20, meč se nastavlja sve dok jedna strana ne dođe do 2 poena razlike, odnosno ako do rezultata 29-29 ni jedna strana to ne postigne, meč je dobija strana koja prva stigne do 30.

Igrači menjaju strane na kraju seta kao i u trećem setu kad prvi put jedna strana dodje do 11 poena.

BADMINTON TEREN

Dimenzije badminton terena su 13,40 x 6,10 m

Dimenzije terena se razlikuju za igru pojedinaca i za igru parova.

Dimenzije terena za igru pojedinaca su 13, 40 x 5,18 m

Visina mreže na krajevima je 155 cm, na sredini terena visina je 152,5 cm.

 

Badminton loptica ima oblik korpice sa glavom načinjenom od pluta na svom vrhu.

Postoje dvije vrste loptica, pernate i plastične.

Pernate loptice se prave od pera uzetih sa lijevog krila guske, na svakoj loptici se nalazi 16 identičnih pera. Težina im je do 5 grama.

Ovim lopticama se igraju sva službena takmičenja. Proizvođači pernatih loptica koje se koriste u službenim takmičenjima moraju biti sertifikovani od strane Svjetske badminton federacije.

Plastične loptice su izdržljivije, traju duže i koriste se za trening i rekreativno igranje.