PARA-BADMINTON

PARA-BADMINTON

Badminton je dostupan osobama sa fizičkim oštećenjima i posebnim potrebama. Postoje pravila koja definišu grupe osoba koje mogu međusobno da se takmiče u zavisnosti od stepena i vrste nedostatka čime se obezbjeđuje bezbjednost i ravnopravnost za vrijeme takmičenja.

Svi oni koji se zbog spleta nepravednih životnih okolnosti svrstavaju u osobe sa tjelesnim hendikepom imaju mogućnost da se kroz para- badminton uključe u sportske aktivnosti, i kao rekreativci i kao vrhunski sportisti.

Oni koji pripadaju ovoj grupi naših sugrađana mogu se pronaći u nekoj od 6 kategorija, uključujući i male ljude (popularni naziv “kepec”) i učiniti nešto za podizanje svog životnog standarda, a oni koji se opredjele za vrhunski trening mogu sebe staviti u poziciju koja im omogućava da predstavljaju svoju zemlju na najvećim smotrama sportista sa tjelesnim hendikepom.

Pored čitavog niza turnira koji se širom svijeta organizuju za ovu kategoriju igrača, para-badmintonaši mogu svoje zemlje predstavljati i na evropskim i svjetskim šampionatima, a od 2020. godine i na para-olimpijskim igrama zato što je para-badminton uvršten u zvanični program para-olimijade u Tokiju.

Koristan link

Prepoznavanjem para-badmintona, promovisanjem filozofije ‘’jedan sport – jedan tim’’ i usvajanjem strategije koja podrazumijeva ravnopravno tretiranje i razvoj badmintona i para-badmintona, Svjetska badminton federacija je kroz formiranje različitih tijela i angažovanje ljudskih resursa uvela pravila, standarde, klasifikacije, procedure, sisteme i kalendar takmičenja, rangiranje takmičara i drugo što je u najvećoj meri doprinjelo da para-badminton bude uvršten u program Paraolimpijskih igara.

Koristan link

U skladu sa filozofijom ‘’jedan sport – jedan tim’’ i Badminton savez Bosne i Hercegovine je na sebe preuzeo razvoj i organizovanje para-badmintona u cijeloj zemlji.

Badminton klub „Banja Luka“ je prvi U Bosni i Hercegovini       započeo proces organizovanja para-badminton aktivnosti u želji da iskoristi sve mogućnosti koje se na taj način otvaraju našim sugrađanima sa tjelesnim hendikepom.

Jedan od prvih i najvažnijih koraka je bilo osposobljavanje stručnog lica za rad sa ovom kategorijom igrača. Tako je Olja Fail, trener u klubu, uz podršku BS BiH u Holandiji pohađala seminar BWF-a za trenere u para-badmintonu i tamo stekla prva neohodna znanja za rad sa para-badminton igračima.

Prvi para-badminton igrači sa teritorije Bosne i Hercegovine su Željko Volaš i Zoran Ješić koji su nastupali na Evropskom i Svjetskom prvenstvu za ovu kategoriju igrača.

Kao i u badmintonu, takmičari u para-badmintonu se nadmeću u konkurencijama muškarci i žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi. Da bi se obezbjedio što veći stepen ravnopravnosti, takmičari su razvrstani u šest klasa u zavisnosti od stepena invaliditeta. Klasifikacija takmičara se vrši na zvaničnim para-badminton takmičenjima. Po dobijanju klasifikacije takmičari imaju pravo da nastupe i igraju mečeve.

 

Pojednostavljeni pregled klasifikacije u parabadmintonu:

Naziv klase Skraćeni naziv Opis
Invalidska kolica 1 WH 1 Sportisti u okviru ove klase najčešće imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije oba donja ekstremiteta i trupa.
Invalidska kolica 1 WH 2 Sportisti u okviru ove klase mogu imati gubitak funkcije jedne ili obe noge.

U ovu klasu se svrstavaju sportisti koji nemaju gubitak funkcije trupa ili je gubitak funkcije trupa minimalno izražen.

Stojeći – donji ekstremiteti 3 SL 3 Sportisti u okviru ove klase moraju da se takmiče stojeći. U ovu klasu se svrstavaju osobe koje imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije jedne ili obe noge kao i izražen gubitak ravnoteže prilikom hodanja / trčanja.
Stojeći – donji ekstremiteti 4 SL 4 Sportisti u okviru ove klase imaju manje izražena oštećenja u odnosu na klasu SL 3 i mogu da imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije jedne ili obe noge kao i minimalno izražen gubitak ravnoteže prilikom hodanja / trčanja.
Stojeći – gornji ekstremiteti 5 SU 5 Sportisti u okviru ove klase imaju nedostatak, oštećenja ili gubitak funkcije gornjih ekstremiteta.
Niski rast SS 6 Sportisti u okviru ove klase su osobe niskog rasta kod kojih je niski rast uzrokovan usled genetskog poremećaja.