Saradnja Badminton Saveza BiH sa JZU Institutom za fizikalnu medicinu

Badminton Savez BiH je u saradnji sa JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka pokrenuo kampanju promocije para-badmintona u okviru aktivnosti ove ugledne zdravstvene ustanove.

Namjera je da se pacijentima skrene pažnja na mogućnosti koje otvara para-badminton te da se prikupe informacije o onima koji izraze spremnost da se uključe u buduće para-badminton aktivnosti koje će organizovati BS BiH.

BS BiH izražava zahvalnost JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka na njihovoj podršci u ovim vrijednim i značajnim nastojanjima da se život lica sa invaliditetom obogati novim mogućnostima.